Att vara här och nu - frid


När du upphör att tänka 
men börjar att tro
Jaget blir vaket 
det finns endast ro 

Stunden blir verklig
livet blir nu 
Livet blir närvarande 
du blir till du 

Korta fantastiska ögonblick av frid 
Då vet du att livet är mera än tid