Betraktelser

 

När du upphör att tänka
men börjar att tro
Jaget blir vaket
det finns endast ro Stunden blir verklig
livet blir nu
Livet blir närvarande
du blir till du Korta fantastiska ögonblick av frid
Då vet du att livet är mera än tid

Alla bilder & texter på hemsidan är mina egna och används endast med tillåtelse!