Att ta klivet in i den
andliga världen

Välkommen till mig. Till min lilla del av det stora.
Jag praktiserar andlighet. Det gör alla, kanske oftast utan att vara medvetna om det. Andligheten är för mig att vara i nuet, att uppleva naturen, att ge och ta emot Reiki healing, att älska, att arbeta med tarotkort, att meditera, att skriva dikter och mycket mycket mer...

Detta är min utgångspunkt. För mig är verkligheten uppdelad i det fysiska, sinnet, känslorna och källan, och alla delar av denna verklighet är lika betydelsefulla. 

Endast en av dessa dimensioner kan uppfattas med våra klassiska fem sinnen - det materiella. Vi kan se, ta på, smaka, lukta och höra vår omvärld. Det är här vi lever våra liv i störst utsträckning. 

Tiden så vi ser den - linjär och konstant ligger mellan det fysiska världen och sinnevärlden. 

Vi rör oss givetvis mycket i sinnesvärld också - tankar har vi mest hela tiden. Inte så konstig. Det är här ifrån vi dirigerar vår verklighet, vi värdesätter händelser, vi skapar minnen och vi drömmer om och planerar för framtiden. Det är även här vi oroar oss.

Vi går även runt och känner väldigt mycket men här börjar vi komma in på okänd mark för det flesta. Det finns två tyder av känslor. De som är en reaktion på vad som kommer till oss genom våra klassiska sinnen och filtreras genom vår sinne. Oftast är detta förklädda tankar. Tankar om något vi värderar negativt eller positivt och så blir det till en reaktion utifrån vår värdering om som kommer i vår väg. Men känslor kan även komma från det jag kalla källan, den sista dimensionen av verkligheten. När känslor kommer här ifrån kallas det intuition eller magkänsla. Denna typ av känsla är inte en reaktion på något utan snarare en vetskap eller ett meddelande från källan.  

Vad är då källan? Källan som jag väljer att kalla det här har många namn, Gud säger många eller Skaparen. Brahman, som betyder världssjälen är också en benämning. Ursprunget eller Det högsta är andra begrepp för att försöka förklara och förstå denna dimension. Denna del av verkligheten finns med oss hela tiden men många vet inte om det. De vet inte hur det ska "hitta den". Vi har inte med oss något sätt att umgås med den. Vi lär oss relatera till den fysiska världen och de flesta lär sig att sinnet, tankarna är viktiga delar att behärska, en del är även bra på att känslomässigt känna in sin omgivning och att uttrycka sina känslor och förstå dem. Men det är ganska få som sedan kopplar vidare till nästa dimension - den ouppnåbara! Men är den det, ouppnåbar. Traditionellt sätt har vi haft uttolkare och förmedlare av denna dimension- präster, rabbiner och andra andliga ledare. Men vi har inte låtit oss själva uppleva den själv, själv ta emot meddelanden och upplevelser från Källan. Enligt mig är denna dimension den mest naturliga av dem alla. Det är här ifrån vi kommer och det är hit vi återvänder. Denna dimension är den mest oförgängliga medan den fysiska - kroppar, jorden och tiden är mest förgänglig. Lite mer seglivade är våra tankar och därefter våra känslor. Men Källan den är för alltid, alltid.

Det är till källan via det fysiska, sinnet och känslorna vi vill återvända och vi KAN. När jag arbetar andligt är det denna resa jag tar till källan genom de andra dimensionerna och tillbaka igen. Det låter som science fiction men är inte så märkvärdigt. Under betraktelser kan du läsa mer om detta och mycket annat framöver.

Alla bilder & texter på hemsidan är mina egna och används endast med tillåtelse!